Održana konferencija Škola sećanja u Nišu

Skola secanja logor crveni krst Nis
Konferencija Škola sećanja-sticanje znanja o genocidu nad Romima/kinjama i kako se boriti protiv anticiganizma održana je prethodnog vikenda (od 27. do 29. septembra) u Nišu. Konferencija predstavlja početak istoimenog dvogodišnjeg projekta koji partnerski realizuju organizacije: Forum za primenjenu istoriju (Beograd), Roma Center (Göttingen) i Ženski prostor (Niš). Konferencija je bila namenjena učiteljima i učiteljicama, aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva i političkih partija, kao i zaposlenima u medijima, sa ciljem sticanja novih i podele dosadašnjih podataka o stradanju Roma i Romkinja u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, ali i činjenica iz kontinuiteta stradanja i diskriminacije.

Istorija stradanja Roma/kinja u Srbiji pre, tokom i nakon Drugog svetskog rata još uvek je nedovoljno istražena i poznata. Učenje o stradanju bi doprinelo upoznavanju javnosti o izvršenom genocidu nad Romima, njegovim uzrocima i mehanizmima, ali bi i posledično ukazalo na sistemsku diskriminaciju i anticiganizam, koji su prisutni i danas – a sve u cilju prepoznavanja i sprečavanja ove pojave.

Konferenciji Škola sećanja je prisustvovalo pedesaet učesnika/ca, dok je interesovanje za konferenciju bilo mnogo veće. Ovo je bila i prilika da se kroz diskusije steknu nova saznanja o stradanjima i položaju Roma u Evropi i Srbiji u prošlosti i danas, kao i da se izloži viševekovni kontinuitet diskriminacije prema Romima i Romkinjama, kako na ovim prostorima tako i na prostoru čitave Evrope. U više navrata, a naročito tokom projekcija dokumentarnih filmova “Odšteta – pogrešna reč” i “Ovaj život poklonjen mi je”, koji su se bavili ličnim pričama Roma i Romkinja koji su preživeli Drugi svetski rat, prisutni/e su bili duboko potreseni svedočenjima intervjuisanih. Takođe, predstavljeni su i dokumenti sistemskog genocida nad Romima tokom Drugog svetskog rata na širem prostoru Evrope, kao i na prostoru Ex-Yu. Ova podsećanja na istorijske događaje su u velikoj meri podstakla prisutne na razmišljanja o savremenim mehanizmima diskriminacije prema Romima i Romkinjama, kao i duboko ukorenjenim stereotipima i predrasudama prema romskom narodu, a doprinela su i prepoznavanju njihove međusobne povezanosti i sličnosti.

Na konferenciji su govorili istoričari Igor Mitić i dr Milovan Pisarri, kao i prof. dr Đokica Jovanović, sociolog kulture, koji su predstavili istoriju i izneli istorijske činjenice o stradanju romskog naroda, zatim, istoričarke i autorke Priručnika o učenju o Holokaustu, Vesna Lučić i Sanja Ristić, kao i Ivan Radenković, teoretičar i aktivista, i Kenan Emini, internacionalni aktivista za prava Roma, a koji su govorili o savremenom stradanju i diskriminaciji.

Na samom kraju je organizovana i zajednička poseta muzeju “Logor 12. februar” na Crvenom krstu. Završetak konferencije je obeležio i zajednički rad na planiranju nastavka saradnje svih prisutnih tokom projekta, a koji se odnosi na doprinos obrazovanju o genocidu u školi, upoznavanje javnosti sa istraživanjem i znanjem o genocidu kroz medije, kao i potencijalima u obrazovanju i informisanju odraslih.

Zaključci radnih grupa se odnose na potrebe i planiranje budućih aktivnosti na reformi školskih planova i programa, kao što su uvođenje romskih pisaca u udžbenike za srpski jezik, kreiranje oglednih časova koji se bave temom stradanja romskog naroda i istraživanjem lokalnih istorija; zatim na ukazivanje na potrebe za jačanjem odgovornosti medija i uloge političkih partija za plasiranje važnih edukativnih informacija, ukazivanje na sistemsku diskriminaciju, kao i sagledavanje načina povezivanja i stvaranja partnerstava između javnog sektora, medija i organizacija civilnog društva.

Ovo trodnevno promišljanje, druženje i rad doveli su do zajedničkog zaključka organizatorki/ra i učesnika/ca o neophodnosti postojanja ovakve inicijative, kao i o potrebi za zajedničkim kontinuiranim radom na ovoj temi kao jedinoj mogućnosti eventualne promene društvene stvarnosti u kojoj se trenutno nalazimo.

U Nišu, 02.10.2013.

skola_secanja_nis_2013_apstrakti_i_biografije_predavaca_i_predavacica

Korisna literatura:

>> Informativna brošura o istoriji Roma, Projekat Romani na Univerzitetu u Gracu u tesnoj saradnji s projektom Saveta Evrope „Obrazovanje romske dece u Evropi“

>> Council of Europe, Ecri General Policy Recommendation no. 13 on Combating Anti-Gypsyism and Discrimination against Roma adopted on 24 June 2011 Strasbourg

>> Publikacija: Od migracije do deportacije. Prilozi kritičkoj analizi politike prema romskim migrantima i migrantkinjama u Evropi (uredio Vladan Jeremić)

>> K. Herold, Y. Robel, Romi kao žrtve genocida: politika sećanja u (Zapadnoj) Nemačkoj od 1945.

>> Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class. Ambiguous Identities

>> J. Ranciere, Racism: A passion from above

>> http://www.romasinti.eu

Preporučujemo:

Predavanje Katrin Herold održano u Kulturnom Centru Rex u okviru projekta Poseta Starom Sajmištu, 06.10. 2012. godine: Romi i Sinti žrtve genocida: politika sećanja u (Zapadnoj) Nemačkoj od 1945. godine

)
Foto galerija:

This entry was posted in Škola sećanja and tagged , . Bookmark the permalink.