Predavanje Igora Dude, predstavljanje Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma i promocija zbornika “Socijalizam na klupi”

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 28.03.2014. godine

U petak 28. 03. u 14:30h Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizuje predavanje Igora Dude, predstavljanje Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma i predstavljanje zbornika Socijalizam na klupi.

Predavanje Igora Dude
Jadran za radnike. Socijalni turizam u jugoslavenskom socijalizmu
petak, 28. mart u 12h
sala na I spratu

Odmah poslije Drugoga svjetskog rata Jugoslavija je prihvatila ideju o plaćenom godišnjem odmoru i turizmu koji mora postati dostupan svim društvenim slojevima, slijedeći tako politiku niza europskih demokratskih i totalitarnih država iz međuratnoga razdoblja. Uslijedio je dugotrajni proces prosvjećivanja masa, posebno radničke klase nenavikle na turistička putovanja, te upućivanja u vrijednost godišnjeg odmora. Prihvaćanje suvremenih oblika provođenja slobodnoga vremena i kulture putovanja postalo je tako dijelom znatno širih modernizacijskih procesa, ali i prečica prema višem životnom standardu i dojmu blagostanja. Vrlo razvijen oblik poticanja na uključivanje u nove prakse svakodnevice bio je sustav socijalnoga turizma koji se temeljio na subvencioniranim cijenama i radničkim odmaralištima. Reakcije radnika bile su različite, ali socijalni turizam pokazao se kao svojevrsna obuka domaćih turista za kasnije komercijalne i individualne oblike ljetovanja na jadranskoj obali.

igor duda

Igor Duda

Docent je na Odsjeku za povijest Odjela za humanističke znanosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice 20. stoljeća, povijest dokolice i povijest potrošačkoga društva. Objavio je dvije samostalne knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.) i Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.). Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela te je bio prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. Od ak. god. 2013/14. predstojnik je Odsjeka za povijest.

Predstavljanje Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (Univerzitet u Puli)
Igor Duda, Lada Duraković i Andrea Matošević
petak, 28. mart u 13.45h
sala na I spratu

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) osnovan je kao nova sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli odlukom Senata od 9. srpnja 2012. godine. Okuplja djelatnike raznih sveučilišnih odjela i umrežava znanstvenike koji dijele zanimanje za istraživanje razdoblja socijalizma i postsocijalizma te socijalističke i komunističke ideologije i teorije. Znanstveno-istraživački rad odvija se u okviru područja humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, posebno na sljedećim humanističkim i društvenim poljima: povijest, etnologija i antropologija, filologija i znanost o umjetnosti.

 

CKIPS

 

Lada Duraković

Docentica je na Odjelu za glazbu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992.). Magistrirala je (2003.) i doktorirala (2007.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je dvije knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003.) i Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva.

Andrea Matošević

Docent je na Odjelu za studij na talijanskom jeziku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003.) te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005.), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Autor je knjige Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Voditelj je CKPIS-a u godini 2013/14.

 

Predstavljanje zbornika Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike
O zborniku govore Lada Duraković, Ildiko Erdei, Andrea Matošević i Ivana Spasić
petak, 28. mart u 14.30h
sala na I spratu

Socijalizam_na_klupi_

Zbornik počiva na generacijskom konceptu: čini ga jedanaest radova autora mlađe i srednje generacije, znanstvenika koji su za vrijeme pada socijalizma i raspada Jugoslavije bili pioniri ili mlađi omladinci. Većina ih je doktorirala u posljednjih pet godina. Tim je svojevrsnim “generacijskim privilegiranjem” dana prilika autorima kojima nedostaje dugogodišnja i potpuna osobna, iskustvena involviranost u teme koje se analiziraju, s obzirom da su državu i sustav iskusili uglavnom iz perspektive školskih klupa. Posebnost zbornika jest i u tome što su tekstovi pisani na jezicima koji su bili službeni u Jugoslaviji, a i danas su materinji ili jezici sredina iz kojih autori dolaze. Višejezičnost knjige korelira s njezinom disciplinarnom otvorenošću, pa tako čitanje otkriva različite književno-komparativne, etno-antropološke, povijesne i muzikološke vizure i različite metodološke pristupe. Zbornik je komplementaran, pisani dio znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 5-7. prosinca 2013.).

 

This entry was posted in Dešavanja and tagged , . Bookmark the permalink.