Fakten: Widerstand gegen den Faschismus und Kollaboration - nach 70 Jahren

Zweites Seminar jür Jeden, 02. Juli 2011

 

Javni intervju sa Goranom Despotovićem (Savez antifašista)

Ove godine navršava se sedamdeset godina od početka Drugog svetskog rata na tlu Srbije i Jugoslavije. Svedoci smo već dvodecenijskih diskusija o prirodi i ishodima okupacije od strane fašističkih sila, o kolaboraciji delova društva, oružanih formacija i velikog dela državnog aparata tadašnje Srbije u politici okupacije, represije, holokausta i masovnih zločina, kao i o razlozima i ishodima otpora fašizmu i okupaciji. Pri tome se mnogi istorijski fakti, dobro dokumentovani i odavno potvrđeni nizom naučnih istraživanja, dovode u pitanje ili u raspravama potiskuju u sasvim drugi plan.

Cilj Drugog seminara za svakoga je da javno prodiskutuje neke teme koje - iako su nesumnjivo faktografski dokumentovane i objašnjenje u domaćoj i internacionalnoj istorijskoj nauci - dominiraju revizionističkim i relativizirajućim diskursom u javnosti i institucijama Srbije od kraja osamdesetih godina do danas.

Seminar će se odvijati putem javnog intervjua sa Goranom Despotovićem, šefom Radne grupe Saveza antifašista za istorijski revizionizam, koji upravo od kraja osamdesetih, dakle od trenutka kada počinju da se vode rasprave koje su u velikoj meri i otvorile put u ratove devedesetih, prikuplja i objavljuje podatke o događanjima tokom Drugog svetskog rata. Tokom intervjua biće prikazan veći broj dokumenata i ilustracija o nabrojanim temama, kao i inserti iz filma “Problem percepcije” čiji je Despotović ko-producent.

U intervjuu se računa na aktivno uključivanje i doprinos svih prisutnih i zainteresovanih.

 

Koordinator seminara: Nebojša Milikić

Koncept seminara za sve je osmišljen radi diskusije i afirmacije onih stavova, principa i podataka koji bi trebali da budu deo opšte političke kulture a potisnuti su ili cenzurisani u javnoj i institucionalnoj sferi upravo zbog onih ideoloških i političkih prioriteta koji su u velikoj meri doveli do ratova devedesetih godina i diktirali njihovu prirodu i ishode.