Impresum

Nacistički koncentracioni logor Sajmište – dokumentaciono medijsko istraživanje

Koncept & realizacija:

Dirk Auer i Rena Rädle

U saradnji sa:

n-ost, Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, Berlin
Kulturni centar REX, Beograd

nost

Podrška:

Geschichtswerkstatt Europa der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

EVZ
Goethe-Institut Beograd

GOETHE INSTITUT

 

Zahvaljujemo se Milanu Koljaninu za stručni savet.

 

Zahvaljujemo se sagovornicima:

Dragoljub Acković, Petar Antić, Jasmina Ćirić, Miljenko Dereta, Dušan, Rajko Đurić, Milan Koljanin, Veran Matić, Aleksandar Mošić, Aleksandar Nećak, Branka Prpa, Slobodan Roksandić, Slavica, Srđan Šajn, Alexander Petritz, Darko Tatić, Milica Tomić.

Intervjui sa svedocima preuzeti su iz dokumentarnog filma iz dva dela "Sajmište – istorija jednog logora" koji je producirala televizija B92 2009. godine. Intervjui su snimljeni tokom 2007/08. godine. http://www.b92.net/specijal/samlin/index.php

 

Zahvaljujemo se za stručnu i logističku poršku:

Jevrejski istorijski muzej Beograd, Muzej romske kulture, Vladan Jeremić, Claudia Lichnofsky, Nebojša Milikić, Dušica Parezanović, Nikola Radić Lucati, Svenka Savić.

 

Posebna zahvalnica svim učesnicima projekta „Poseta Starom Sajmištu. Nacistički koncentracioni logor Sajmište – dokumentaciono medijsko istraživanje“

koji su sa posvećenošću vodili intervjue i velikim delom transkribovali i preveli sadržaj: Rika Dauth, David Đorđević, Natascha Hofmann, Goran Lakatuš, Claudia Lichnofsky, Peđa Nikić, Dejvid Novak, Marija Pantelić, Marko Pilipović, Lena Saiger, Bastian Satthoff, Jelena Trifunović, Lana Vlaisavljević, Simon Wennige.

 

Internet stranica „Poseta Starom Sajmištu - starosajmiste.info“

Autori koncepta: Dirk Auer und Rena Rädle

Umetnička direktorka i urednica tekstova: Rena Rädle

Redakcija videa i zvuka: Dirk Auer

Dizajn: Ana Humljan

Web: (Y)illit

Fotografije: Dirk Auer, Vladan Jeremić, Nikola Radić Lucati, Rena Rädle, Lena Saiger u.a.

Prevod i lektura: Jelena Bajić, Dragana Bošković, Aleksa Goljanin, Rena Rädle

Muzika: Kevin MacLeod, incompetech.com

 

Izradu i održavanje sajta je podržala Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe u okviru projekta „Poseta Starom Sajmištu. Merila i kriterijumi sećanja“ koji se producirao 2011-12. u okviru Fonda B92. Od 2013. sajt održava Forum za primenjenu istoriju.

logo

Autorska prava zadržavaju autorke i autori.
 

Medijska internet podrška:

Biblioteka „Milutin Bojić“, Centralna biblioteka opštine Palilula

Narodna biblioteka Bor

SEEcult.org, Portal za kulturu jugoistočne Evrope

b92.net

e-novine.com