Darko Tatić

Udruženje Naša Srbija-Serbia nostra

„Smatram da se borba za obnovu Starog Sajmišta mora voditi na osnovu konsenzusa. Naš zadatak je ne samo da sačuvamo ono što je ostalo, ako je vredno, nego i da ono novo bude u skladu s tim; znači, da utičemo na urbanizam i arhitekturu u celini. (...) Ti paviljoni mogu da se obnove i da se u njima smeste razni muzeji. Tu se može napraviti privlačan veliki prostor, u kojem bi ljudi mogli da borave, da se sretnu, koji bi bio i neka vrsta kulturnog centra (...) Međutim, tu tek nastaje haos, jer se pod dejstvom tajkunizacije i korupcije, na lokalnom, gradskom i republičkom nivou, stanje u ovoj zemlji samo pogoršava.”