Milica Tomić

Umetnica

„Pre svega, ljudi koji žive na Starom Sajmištu trebalo bi da se uključe u traženje rešenja na razne načine. O tome bi trebalo da odlučuju u saradnji s gradom. I trebalo bi da imaju svoj prostor, na kojem će posle moći da žive. (…) Taj prostor ne bi trebalo da bude muzej ili memorijalni centar već prostor za živu diskusiju, sa svom arhivom i radovima svih ljudi, organizacija i institucija koji su godinama proučavali tu temu.“