Dipl. Ing. Alexander Petritz

Institute for Structured Real Estate Development, Austrija

„Mislim da je prvi korak sprečiti da se nešto desi preko noći i da onda bude prekasno. Vreme treba dobro iskoristiti i pokrenuti diskusije na raznim nivoima, o tome kojim se sve putevima može ići. Mislim da bi sama rasprava o tome bila najveće spomen obeležje.“