Dr Rajko Đurić

Pisac i političar

„Za mene je potpuno irelevantno koliko je Roma, koliko Jevreja, koliko Srba i drugih stradalo. To mora da bude neka vrsta takozvane spomeničke kulture, memento za našu budućnost. I da se napiše ili ima u svesti, „Nikad više takva zlodela“.