Dragoljub Acković

Predsednik Muzeja romske kulture

„Mislim da to treba da bude jedan memorijalni centar, jer svi smo zajedno stradali. Zato smatram da nikako ne bi trebalo praviti srpski, jevrejski, pravoslavni, muslimanski, romski ili bilo kakav zaseban, već jedan zajednički centar, koji bi bio opomena za sve.“