Petar Antić

Pomoćnik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

„Moj lični stav je da je to dobra ideja, da je to potrebno zbog podsećanja na ono što se desilo, kako se to nikada ne bi ponovilo. Zato je izuzetno važno da se izgradi memorijalni centar. To je važno za sve građane u Srbiji, ali i šire. I naravno, za Rome, s obzirom na to da je u ovom logoru bilo mnogo Roma, zapravo, da ih je tu mnogo ubijeno, i da je zato potrebno da se to zabeleži, da se podseti na te događaje.“