Veran Matić

Glavni i odgovorni urednik Radio-TV stanice B92

Fotografija: Nikola Radić Lucati

„Ono što je ovde važno jeste da grad i država shvate da ceo taj kompleks treba iskoristiti kao mesto namenjeno nekoj vrsti hodočašća, na koje će se dolaziti na celo popodne, gde će postojati kulturni sadržaji, pored ovih memorijalnih. I naravno, da to bude mesto koje će služiti u edukativne svrhe, kao što već postoje programi u našim školama, programi građanskog vaspitanja, koji vape za dobrim sadržajima i koji bi, između ostalog, bili vezani za promociju i učenje nenasilju i toleranciji.“