Miljenko Dereta

NVO Građanske inicijative

„Izuzetno je važno da je započeo proces zaštite tog prostora od vulgarizacije, zapravo, od jednog prikrivanja koje bi se pravdalo ekonomijom, profitom, itd, itd. (...) Mi radimo na projektu koji smo nazvali Arhiv sećanja. (...) Namera nam je da sa što više strana, sa što više ljudi razgovaramo i prikupima ta sećanja, bilo kao neku usmenu istoriju, bilo u obliku predmeta i da na osnovu toga rekonstruišemo neke slučajeve koji govore o sudbini Jevreja u Srbiji u Drugom svetskom ratu.“