Komemoracija povodom početka deportacija 8. decembra 1941.

Pozivamo vas na komemoraciju i javno vođenje povodom 70 godina od deportacije jevrejskih žena i dece Beograda i Banata u nemački logor Sajmište.
 Obaveštavamo vas da ćemo se okupiti u četvrtak, 8. 12. 2011. u 12h pred zgradom bivše Policije za Jevreje, ul. Džordža Vašingtona 21 (danas dečiji vrtić Leptirić).

Poštovani/ne,

Pozivamo vas na komemoraciju i javno vođenje povodom 70 godina od deportacije jevrejskih žena i dece Beograda i Banata u nemački logor Sajmište.
 Obaveštavamo vas da ćemo se okupiti u četvrtak, 8. 12. 2011. u 12h pred zgradom bivše Policije za Jevreje, ul. Džordža Vašingtona 21 (danas dečiji vrtić Leptirić).

Govori: Dr Milan Koljanin

8. decembra 2011. se navršava 70 godina od početka interniranja beogradskih Jevreja u novoosnovanom  logoru na Beogradskom sajmištu, odnosno u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin). Prema pozivima koje su podelili žandarmi, od ranog jutra 8. decembra do 13. decembra 1941. svi preostali beogradski Jevreji su morali da se prijave u dvorištu Specijalne policije za Jevreje u Ulici Džordža Vašingtona broj 21. U pozivu je navedeno da mogu sa sobom da ponesu samo onoliko prtljaga koliko mogu da nose, pribor za jelo, pokrivače i hranu za tri dana. Stanove i podrume morali su da zaključaju, ključeve obeleže imenom i adresom i da ih predaju prilikom prijavljivanja. Tih hladnih dana pred Jevrejskom policijom satima su stajale kolone jevrejskih žena i dece čekajući da ih nemački kamioni i zaprežna kola prebace u velike, hladne paviljone na Beogradskom sajmištu. Pored 6.400 Jevreja u logoru je internirano i oko 600 Roma. Od kraja marta do 10.  maja 1942.  jevrejski zatočenici su ubijeni na užasan način, u kamionu-gasnoj komori čime je privedeno kraju „konačno rešenje jevrejskog pitanja u Srbiji“.

Jedna od prvih zatočenica bila je i bolničarka Hilda Dajč, čija su četiri pisma iz logora sačuvana i mogu se preuzeti ovde:
>> pisma_hilde_dajc.pdf

Organizacija: Inicijativa Poseta Starom Sajmištu, Jevrejska opština Beograd i Jevrejski istorijski muzej Beograd

Kontakt: starosajmiste.info@gmail.com

https://www.starosajmiste.info