FAKTI - Otpor fašizmu i kolaboracija sa fašizmom - nakon sedamdeset godina

Drugi seminar za svakoga, 2. jula 2011, 12-16h

Javni intervju sa Goranom Despotovićem (Savez antifašista)

Ove godine navršava se sedamdeset godina od početka Drugog svetskog rata na tlu Srbije i Jugoslavije. Svedoci smo već dvodecenijskih diskusija o prirodi i ishodima okupacije od strane fašističkih sila, o kolaboraciji delova društva, oružanih formacija i velikog dela državnog aparata tadašnje Srbije u politici okupacije, represije, holokausta i masovnih zločina, kao i o razlozima i ishodima otpora fašizmu i okupaciji. Pri tome se mnogi istorijski fakti, dobro dokumentovani i odavno potvrđeni nizom naučnih istraživanja, dovode u pitanje ili u raspravama potiskuju u sasvim drugi plan.
Cilj Drugog seminara za svakoga je da javno prodiskutuje neke teme koje - iako su nesumnjivo faktografski dokumentovane i objašnjenje u domaćoj i internacionalnoj istorijskoj nauci - dominiraju revizionističkim i relativizirajućim diskursom u javnosti i institucijama Srbije od kraja osamdesetih godina do danas.
Seminar je bio u formi  javnog intervjua sa Goranom Despotovićem, šefom Radne grupe Saveza antifašista za istorijski revizionizam, koji upravo od kraja osamdesetih, dakle od trenutka kada počinju da se vode rasprave koje su u velikoj meri i otvorile put u ratove devedesetih, prikuplja i objavljuje podatke o događanjima tokom Drugog svetskog rata. Tokom intervjua bio je prikazan veći broj dokumenata i ilustracija o nabrojanim temama, kao i inserti iz filma “Problem percepcije” čiji je Despotović ko-producent.

Koordinator seminara: Nebojša Milikić

Koncept seminara za sve je osmišljen radi diskusije i afirmacije onih stavova, principa i podataka koji bi trebali da budu deo opšte političke kulture a potisnuti su ili cenzurisani u javnoj i institucionalnoj sferi upravo zbog onih ideoloških i političkih prioriteta koji su u velikoj meri doveli do ratova devedesetih godina i diktirali njihovu prirodu i ishode.

DOWNLOAD