Prikaz istorije i sadašnjosti Starog Sajmišta i prvo predstavljanje multimedijalne karte na sajtu starosajmiste.info

Predstavljanje web stranice, „Poseta Starom Sajmištu“ u Kulturnom centru Rex u Beogradu 24. marta 2011. godine, bio je prvi u nizu događaja koji obrađuju istorijski i politički kontekst nacističkog koncentracionog logora Sajmište.

Fotografije: Nikola Radić Lucati

Na web stranici https://www.starosajmiste.info predstavljena je multimedijalna mapa istorije i sadašnjosti Beogradskog sajmišta u centru Beograda, u čijim je paviljonima od strane Gestapa nakon nemačke okupacije Jugoslavije, aprila 1941. uspostavljen koncentracioni logor. Neke od ovih zgrada su i danas u upotrebi od strane raznih preduzeća ili služe kao ateljei za umetnike, ali nisu označene kao mesto fašističkog terora i sistematskog uništavanja.

Veći broj javnih ličnosti su doprineli svojim intervjuima i predavanjma uspehu ove dokumentacije i istraživačkog projekta "Poseta Starom Sajmištu - nacistički koncentracioni logor Sajmište", povodom koga je leta 2010. godine bila okupljena grupa mladih ljudi iz Srbije i Nemačke u Beogradu.
Na internet sajtu su istorija i sećanje na Staro Sajmište otvoreni za javnost. Osim svedočenja bivših zatočenika logora, sajt predstavlja sadašnju situaciju ovog mesta i uključuje vizije o budućnosti Starog Sajmišta, fokusirajući se na današnji odnos društva prema zločinima nacista i njihovih kolaboratera. Pored stručnjaka i predstavnika različitih grupa žrtava, te predstavnika inicijativa za spomen mesto, iskazali su svoje mišljenje i ljudi koji sada tamo žive i rade.

Predstavljena mapa sajta nije konačna niti potpuna i može biti shvaćena, kako navode inicijatori projekta Dirk Auer i Rena Redle, kao sugestija da bi se ubuduće dodavali vizuelni, zvučni i tekstualni materijali. Ova mapa i projekat predstavljaju poziv da se poseti Staro Sajmište i da se tamo suočimo sa saznanjima o prošlosti do danas. Za dalje istraživanje mesta i proširivanje podacima na veb stranici je dizajniran proširiv arhiv dokumenata i druge literature, kao i linkovi i adrese relevantnih institucija. Ovim će se društvena debata o Starom Sajmištu dalje potsticati i stvarati platforma otvorena svim zainteresovanima.

Projekat su inicirali i osmislili, novinar Dirk Auer i umetnica Rena Redle. A istraživanje je omogućila fondacija „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“. Kreiranje internet stranice https://www.starosajmiste.info podržala je Rosa Luxemburg Stiftung Südosteuropa, kao deo projekta "Poseta Starom Sajmištu - standardi i merila sećanja", koji se nastavlja tokom ove godine u saradnji sa Kulturnim Centrom Rex/Fond B92.