Stazom otpora na Vračaru

Dokumentacija javnog vođenja na stazi otpora koje je realizovan na trasi od Narodne biblioteke Srbije do ulice Save Tekelije 6. novembra 2011. od 12-14h, u okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja.


Na ovom linku možete naći video i audio vodič "Otpor na Vračaru

______________

Pripremili: Milan Radanović, Rena Redle i Ana Vilenica


Pozivamo vas na javno vođenje na stazi otpora koje će biti realizovano na trasi od Narodne biblioteke Srbije do ulice Save Tekelije 6. novembra 2011. od 12-14h, u okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja.

Radna grupa, koja je pripremila obilazak i pozvani govornice/i predstaviće nekoliko istorijskih lokacija stradanja i pružanja otpora fašističkom okupatoru i domaćim kolaboracionistima na Vračaru. Polazeći od mesta na kome se 1941. dogodila eksplozija tokom pripreme eksplozivnih naprava od strane učesnica/ka pokreta otpora u ulici Filipa Kljajića (danas: Ulica patrijarha Varnave), šetnja će se odvijati ulicama Internacionalnih brigada, Vukice Mitrović, Milutina Blagojevića (Daničereva), Save Tekelije. Biće reči o delovanju pokreta otpora u Beogradu, skrivanju Jevreja tokom rata i sudbinama značajnih radnica/ka u kulturi. Pored stradanja i pružanja otpora fašizmu pre i tokom okupacije, tema obilaska će biti istorijski revizionizam i otpor revizionističkim politikama i praksama. U okviru ove teme Nebojša Dragosavac i književnik Goran Babić će govoriti o motivima i efektima praksi preimenovanja ulica u Beogradu.  Na vođenju će biti otvoreno i pitanje zašto se kroz kulturnu politiku ne podstiče kritičko sećanje. Povod za razgovor o tome biće studija sličaja postojanja i ukidanja Muzeja ilegalnih štamparija u Beogradu  o čemu će govoriti istoričarka umetnosti Marija Vasiljević.

Priprema obilaska je zasnovana na zajedničkom istraživanju i analizi prošlosti izvan institucijalnog i akademskog okvira čime želimo da uspostavimo praksu sećanja koja prevazilazi ritualizirano sećanje na žrtve i koja se ne bazira na mehanizmima isključivanja i kategorizacija. Smatramo da ovakva praksa sećanja može da proizađe iz neposredovanog razgovora i kritičkog odnosa spram savremenog društva i dominantnih interpretacija istorije. Audio-vizuelna dokumentacija vođenja će biti objavljena na veb stranici starosajmiste.info.

Molimo zainteresovane da se prijave na adresu starosajmiste.info@gmail.com zbog dalje koordinacije posete.

Da podsetimo:

Beograd je tokom 42 meseca okupacije (od 12. aprila 1941. do 20. oktobra 1944), kao središte okupacione i kvislinške uprave, trpeo nasilja nemačkog okupatora i domaćih saradnika.Ukupan broj ubijenih stanovnika Beograda, koji su kao žrtve fašističkog terora stradali tokom Drugog svetskog rata, još uvek nije precizno utvrđen. Stanovnici/e Beograda su tokom Drugog svetskog rata dali izvanredan doprinos u organizovanoj borbi protiv fašizma, u uslovima koji su bili daleko teži od borbe protiv okupatora na slobodnim partizanskim teritorijama. Najveći broj pripadnika/ca pokreta otpora, tj. Narodno-oslobodilačkog pokreta predvođenog Komunističkom partijom Jugoslavije, pao je u borbi protiv fašizma.

U okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja od jula do decembra 2011. godine biće organizovan niz obilazaka mesta, u Beogradu i okolini, povezanih sa istorijom nacističkog logora na Sajmištu. Obilasci se realizuju kao organizovane posete sa vodičima, a bave se razumevanjem elemenata istorijskih fašističkih ideologija i analizom pojava fašizma u savremenom društvu. Vodiči i vodičice su osobe koje su svojim radom, istraživanjem ili iskustvom povezani sa određenom lokacijom i/ili tematikom. Namera tih aktivnosti je da se razvija praksa sećanja koja povezuje prošlost i savremeno iskustvo, u cilju prepoznavanja rasističkih, nacionalističkih i drugih šovinističkih, eksploatatorskih i diskriminatornih odnosa u društvu.

 

Voditeljica radne grupe: Ana Vilenica
Ideja i koordinacija organizovanih vođenja: Rena Redle
Vodiči/ce: Goran Babić, Vladimir i Ratka Blagojević, Nebojša Dragosavac, Milan Radanović, Marija Vasiljević, Ana Vilenica
Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/ fond B92
Realizovano uz pomoć: Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg