REPREZENTACIJE Holokausta

Peti seminar za svakoga - 20.11.2012, 12-17h, Kulturni centar Rex, Jevrejska 16

U utorak 20. novembra, u okviru projekta Poseta Starom sajmištu / Staze  održan je Peti seminar za svakoga, koji je  za temu imao"Reprezentacije Holokausta". Učesnici i učesnice seminara bavili su se  pitanjima predstavljanja Holokausta u obrazovnim, umetničkim, muzeološkim i drugim javnim i institucionalnim praksama, radi debate o postojećim iskustvima ali i u svetlu priprema za osnivanje i izgradnju memorijala na mestu Starog sajmišta, u kom je tokom Drugog svetskog rata, u predratnim sajamskim objektima, bilo, tokom postojanja “Jevrejskog logora Zemun” zatvoreno više od 6000 uglavnom žena, dece  i starijih osoba jevrejskog porekla iz Beograda i drugih delova Srbije, koje je mesecima sistematski maltretirano i potom planski pobijeno; i oko 600 osoba romskog porekla, skoro isključivo žena i dece, koje su bile izložene posebno okrutnom režimu koji je doveo do velike stope smrtnosti. U drugoj fazi postojanja logora na toj lokaciji, kada je na sajmištu organizovan prihvatni logor, u njemu je zatvarano, zlostavljano i na prinudni rad slano još oko 30.000 ljudi sa skoro cele teritorije Jugoslavije, najvećim delom srpskog porekla i sa ustaničkih područja, od kojih je skoro 10.000 i umrlo u logoru. 

Tokom seminara bilo je reči o strategijama i praksama reprezentacije Holokausta i koncentracionih logora kojima se to i takvo istorijsko iskustvo prenosilo ili rekuperiralo tokom proteklih decenija u Evropi, svetu, regionu i u samoj Srbiji i Beogradu.

Izlagači na seminaru bili su:

Dr Nikola Šuica, profesor FLU u Beogradu, koji će na primerima iz vizuelnih umetnosti pokazati koliko se ideološka slika pamćenja promenjene Evrope, posle pada berlinskog zida odredila u delima različitih umetnika i u različitim medijima.

Dr Andrej Šprah, vođa istraživačko-izdavačkog odeljenja Slovenske kinoteke i predavač filmske teorije na Akademiji za vizuelne umetnosti A.V.A. u Ljubljani; u svom izlaganju će na osnovu analize keativnog pristupa u filmovima Šoa (Shoah, Klod Lancman 1985), S21-Ubilačka mašinerija Crvenih Kmera (S21-The Khmer Rouge Killing Machine, Riti Pan, 2003) i (Pri)Povest filma (Histoire(s) du cinéma, Žan-Lik Godar, 1988-1998) razraditi pitanje različite funkcije filmske reprezentacije u istraživanju istine najužasnijih genocida u takozvanom traumatskom dokumentarnom filmu.

Dr Sofija Grandakovska, profesorka Savremene teorije kulture i Teorijskih diskursa Holokausta na postdiplomskim studijama kulture u Institutu za humanistička istraživanja Euro Balkan u Skoplju (Makedonija); u svom izlaganju govoriće o kontekstualizaciji prošlosti i njenoj prezentaciji u javnom prostoru danas kao i o memorijalizaciji holokaustovske tragedije, što otvara prostor za komparativistički pristup diskusiji o načinima prezentacije i reprezentacije prošlosti, motiva i potreba da se putem muzeološkog diskursa kreira, konceptualizuje i generiše znanje o Holokaustu, koje u Makedoniji, a i u širem evropskom kontekstu ima status nedovoljno afirmisane teme

Nikola Radić Lucati, umetnik i aktivista iz Beograda, predavao multimedija na Bezalel Akademiji Umetnosti u Jerusalimu i fotografiju na Camera Obscura i Kalisher Koledzima u Tel Avivu; u svom izlaganju će govoriti o adaptabilnosti državne istoriografije na primeru izložbe "Holokaust u Srbiji 1941-1944" a u kontekstima postavki drugih muzeja koji se bave Holokaustom i periodom Drugog svetskog rata, kao i savremene obrazovne politike, na način na koji se ta politika ogleda u nekim od analiziranih udžbenika istorije za osnovne i srednje škole.

Detaljnije asptrakte i biografije izlagača možete naći na dnu stranice.

Prijatelji i prijateljice seminara bili su Veran Matić, predsednik upravnog odbora Fonda b92, Milica Mihailović, penzionerka i bivša kustoskinja u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu i Marlena Pavlović, predsednica hora Srpsko- jevrejskog pevačkog društva. Njihova iskustva u različitim praksama predstavljanja i memorijalizacije Holokausta u Srbiji bili su dragoceni prilog debatama na seminaru.

Kao i dosadašnji seminarni za svakoga, i ovaj je posvećen ne samo specijalistima i ekspertima već i opštoj publici u načelnoj težnji tima projekta ka demokratizaciji i diseminaciji ekspertskih znanja. Projekat Poseta Starom sajmištu i Kulturni centar Rex pokušavaju da proizvedu i afirmišu kritički diskurs prema postojećim i predstojećim planovima grada i države u vezi memorijalizacije Holokausta u Srbiji i Jugoslaviji i u tom smislu čine napore da ta kritika postane dostupna i relevantna ne samo ekspertima i stručnoj javnosti, već i najširoj publici, pogotovo kada je u pitanju tema koja je neminovno u samom središtu savremenih revizionističkih, relativizujućih ili negacionističkih istoriografskih tendencija.

Priprema i koordinacija seminara: Nebojša Milikić

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/Fond B92

Realizovano uz pomoć Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg

DOWNLOAD