Sabirni logor na Ušću – Prinudni rad i evropski imperijalizam

Dokumentacija javnog vođenja na trasi od Muzeja savremene umetnosti do Tržnog centra Ušće, 21. oktobar 2012.

Na ovom linku možete naći video i audio vodič "Sabirni logor na Ušću

__________________

Poštovani/e,

Pozivamo Vas na javno vođenje koje će biti realizovano na trasi od Muzeja savremene umetnosti do Tržnog centra Ušće na Novom Beogradu 21. oktobra 2012. od 12 do 13 časova, u okviru projekta Poseta Starom sajmištu.
 
U okviru ovog javnog vođenja govoriće se o sabirnom logoru Organizacije Tot koji se od avgusta 1942. godine nalazio na samom ušću Save u Dunav. Tokom ovog javnog vođenja biće reči i o istoriji prinudnog rada i radnih logora sa posebnim osvrtom na period 19. veka kada su imperijalističke sile osnivale radne logore u kolonijama radi totalne eksploatacije radne snage kolonizovanih naroda, koji su proglašeni „divljim“ i „necivilizovanim“. Evropski imperijalizam 19. veka može da se smatra prvom etapom sinteze rasističkog masakra i potpune kapitalističke eksploatacije radne snage, koja će doći do savršenosti u nacističkim logorima.

Vođenje su pripremili Maja Kantar, Nenad Lajbenšperger i Rena Redle.
 
Molimo zainteresovane da se prijave na adresu starosajmiste.info@gmail.com zbog dalje koordinacije posete
 
Da podsetimo:
Od avgusta 1942.godine radno sposobni zatvorenici logora na Sajmištu prebacivani su u novoizgrađeni sabirni logor Organizacije Tot (Organisation Todt - OT) na samom ušću Save u Dunav. Odavde su zatvorenici upućivani na prisilni rad u okupiranu Srbiju ili u Rajh, ali i u druge okupirane zemlje. Logor poluvojne građevinske-tehničke firme Organizacije Tot se sastojao od nekoliko desetina drvenih baraka i bio je ograđen bodljikavom žicom.

Javna vođenja se realizuju kao organizovane posete sa vodičima, a bave se razumevanjem elemenata istorijskih fašističkih ideologija i analizom pojava fašizma u savremenom društvu. Vodiči i vodičice su osobe koje su svojim radom, istraživanjem ili iskustvom povezani sa određenom lokacijom i/ili tematikom. Namera tih aktivnosti je da se razvija praksa sećanja koja povezuje prošlost i savremeno iskustvo, u cilju prepoznavanja rasističkih, nacionalističkih i drugih šovinističkih, eksploatatorskih i diskriminatornih odnosa u društvu. Audio-vizuelna dokumentacija vođenja će biti objavljena na veb stranici starosajmiste.info.

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/Fond B92
Realizovano uz pomoć Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg