"Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada"

Predstavljanje i distribucija publikacije, ponedeljak, 11. mart 2013., 18h, Kulturni centar Rex

Fotografije: Milica Mitić

 

Govore autorke i autori

Pozivamo Vas da prisustvujete dešavanju i da preuzmete Vaš primerak publikacije.

Drago nam je da Vam nakon višegodišnjeg istraživanja, možemo predstaviti publikaciju "Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada", koju su realizovali Milan Radanović, Olga Manojlović Pintar, Milovan Pisari, Nenad Lajbenšperger i Rena Redle.
Ova knjiga označava završetak projekta "Poseta Starom Sajmištu-Staze", ali ne i kraj našeg angažmana povodom kritičkog preispitivanja istorije, koji nastavljamo kroz "Forum za primenjenu istoriju" i on-line platformu www.starosajmiste.info.

Svrha publikacije "Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada" je da bude oruđe u rukama svih onih koji ne mogu biti ravnodušni prema događajima u Beogradu tokom fašističke okupacije 1941-44. godine i koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog mračnog perioda istorije.
Knjiga je podeljena u tri celine: teorijski uvod u opšte probleme istoriografije; praktični deo, koji se sastoji od tematski organizovanih tura kroz izabrane delove grada Beograda; i sveobuhvatni pojmovnik o fašističkoj ideologiji, antifašizmu i pravnim merama protiv zločinaca. Publikaciju otvara prilog Enca Traversa (Enzo Traverso), koji donosi promišljanja o odnosu između ličnog sećanja i istoriografije, kao i o javnoj upotrebi i politici istorije. Vodič kroz grad, sa prostorno-tematski uokvirenim turama i tekstovima Milana RadanovićaOlge Manojlović PintarMilovana Pisarija i Nenada Lajbenšpergera, čini glavni deo priručnika. Apendix sadrži pojmovnik, odnosno, pregled osnovnih pojmova u vezi s fašizmom i antifašizmom, koji su sastavili Petar AtanackovićIlija Malović i Nataša Lambić. Na samom kraju publikacije se nalazi registar ulica i mesta. Publikaciju je grafički oblikovao kolektiv ШKART, a svi tekstovi su objavljeni pod licencom Autorstvo-Nekomercijаlno 3.0 Srbijа (CC BY-NC 3.0 RS)

Publikacija je realizovana uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe a producirana je od strane Fonda B92 u okviru projekta „Poseta Starom sajmištu - Staze".

Tim projekta zahvaljuje se svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji su pružili podršku projektu, na prvom mestu Kulturnom centru Rex i svim saradnicama i saradnicima na projektu, kao i ostalim fondacijama koje su podržale aktivnosti proteklih godina, Geschichtswerkstatt Europa der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" i Goethe-Institut Beograd.

Trenutno je na sajtu dostupna i sva multimedijalna građa nastala 2010-2013, sa video turama, audio fajlovima i dodatnim tekstovima:

/multimedijalna-dokumentacija/video-audio

Publikaciju možete kao PDF preuzeti ovde:

/multimedijalna-dokumentacija/prirucnik